DIENSTBAAR
Het vertrekpunt bent u. Wat is de vraag in uw gemeente en hoe kunnen we daarbij aansluiten? We ondersteunen u en jou bij veranderingsprocessen, conflictbemiddeling, pionierswerk, beleidsvragen en zorgzame kerk. Daarnaast geven wij trainingen en kunnen wij inspringen op vragen over jeugdwerk, diaconaat, pastoraat, eredienst, missionair werk en (waarderende) gemeenteopbouw. Ook als interim-kracht zijn wij beschikbaar om in te vallen.

DESKUNDIG
Kerkadviesteam is een samenwerking van zelfstandige gemeenteadviseurs in West- en Midden-Nederland. Actuele kennis en jarenlange ervaring binnen en buiten de kerk maken ons tot een veelzijdig en deskundig team. De samenwerking waarborgt  de continuïteit bij ziekte en de mogelijkheid om grotere projecten aan te gaan. Met deskundigheids-bevordering en intervisie bewaken we de kwaliteit.

 

DIVERS
Zo divers als kerkelijk Nederland is, zo is ook ons Kerkadviesteam. Een diversiteit die ook in ons logo is terug te vinden. Onze zes adviseurs kunnen door hun verschillende achtergronden ingezet worden op diverse terreinen binnen kerk en zingeving. We werken nauw samen met de Protestantse Kerk Nederland, maar zijn er ook voor andere gemeenten. Wij presenteren ons persoonlijk onder Ons team.

ONS TEAM

Kerkadviesteam bestaat uit vijf leden.
Wij presenteren ons.

Lydia Roosendaal

‘In de ontmoeting bij de bron verbindt Jezus zich met de Samaritaanse vrouw. Het leidt
tot vitaliteit in haar zelf en tot herstel van de gemeenschap waartoe zij behoort.Toekomst! Ik verlang dat iets van dit verhaal ook voor de kerk mag gelden. Ik ondersteun graag processen die nodig zijn om de rol van de kerk in deze tijd en samenleving te hervinden.'  Mijn expertise: Advies - Veranderingsprocessen  - Interim - Waarderende Gemeenteopbouw - Trainingen - Coaching - Intervisie -Conflictbemiddeling - Heidagen - Workshops - Lezingen 

Naar persoonlijke website

Martin de Groot

'Het is mijn verlangen dat kinderen en jongeren God leren kennen, zijn liefde ervaren en een relatie met hem opbouwen. Vanuit die passie voor jeugd en geloof, ben ik actief in het kerkelijk jeugdwerk als catecheet en jeugdouderling. Als gediplomeerd christelijk jeugdwerker wil ik mijn ervaring en kennis delen met anderen.' Mijn expertise: Jeugdwerk - Geloofsopvoeding -  Visie en beleid - Aanstelling en begeleiding jeugdwerkers - Trainingen - Gemeentebreed

Naar persoonlijke website

Hildegard Faber

'Kerk-zijn is voor mij een manier om geïnspireerd te worden in geloof en menszijn. Een plek om tot rust te komen, te bezinnen en een plek om actief te worden. Ik begeleid graag gemeenten met ‘waarderend organiseren’, zodat de kracht van gemeente-zijn boven kan komen en waar mogelijk ingezet kan worden in de omgeving.'
Mijn expertise: Bezinning binnen de gemeente op divers terrein - Verbinding naar andere gemeenten, organisaties en mensen buiten de kerk - Onafhankelijke  (proces)-begeleiding bij veranderings-processen - Trainingen - Coaching groepen en individuen

Naar persoonlijke website

Dick van Dijk

''Ik houd van het aanpakken van ingewikkelde vraagstukken. Daarbij is het diaconale en missionaire gehalte van de gemeente voortdurend in mijn aandacht. Ik zet me graag in op pioniersplekken en realiseer me dat kerk-zijn gebeurt in de lokale gemeente door vrijwilligers. Daar wil ik me voor inzetten.' Mijn expertise: Toerusting van ambtsdragers en gemeenteleden - Pioniersbegeleiding - Missionair werk - Brede expertise diaconaat - Gemeenteopbouw als maatwerk - Leiderschap - Interim 

Naar persoonlijke website

Marleen Schoonderwoerd

'‘Ik verlang ernaar dat in geloofsgemeenschappen steeds opnieuw ruimte ontstaat voor G/geestkracht. Zodat ‘de kerk’ anno nu, in alle veelkleurigheid én weerbarstigheid, bijdraagt aan heelheid, recht, waarheid en vrede.’ Mijn expertise:
Trainingen – Waarderende gemeenteopbouw – Bezieling & bezinning – Pionieren – Interim

Naar persoonlijke website

ADVIES

3 juli 2018

Vanaf januari 2017 is de Protestantse Kerk uitgerust met een helpdesk voor gemeenten, waarbij zelfstandige gemeente-adviseurs zoals Kerkadviesteam kunnen worden ingezet. 

TRAININGEN 

3 juli 2018

Training Liturgie - Met deze training wordt u (opnieuw) ingewijd in de geheimen die onze liturgie bevat. Om vervolgens meer gevoel te krijgen voor veelkleurigheid in liturgiebeleving en het constructieve gesprek hierover aan te gaan. Plaats: Gorinchem. Data: 16 april, 7 en 21 mei. Tijd: 20.00-22.00u. Trainster: Marleen Schoonderwoerd

Training uitvaart leiden door gemeenteleden - Een praktische training, waarin we alle aspecten voor een uitvaartdienst behandelen. Locatie: Driebergen. Data: 28 sept, 10 en 31 okt, 23 nov. Trainster: Lydia Roosendaal. Wilt u meer informatie over deze en andere trainingen i.s.m. de Protestantse Kerk, klikt u dan hier

TER INSPIRATIE

3 juli 2018

In de hervormde wijkgemeente Oude Kerk te Ermelo zag de kerkenraad, bij wisseling van de wacht, negen vacatures tegemoet. Daarmee zou de kerkenraad nog maar uit de helft van het aantal benodigde ambtsdragers bestaan. Voor de zittende kerkenraadsleden geen reden om bij de pakken neer te zitten. Men ging het gesprek aan met een groep betrokken gemeenteleden. Dat leverde meer op dan alleen vervulde plaatsen in de kerkenraad. Lees hier een verslag en enkele tips! 

CONTACT

Vult u onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Versturen

info@kerkadviesteam.nl 

© Kerkadviesteam

Delen