Voor begeleiding, training en advies met perspectief!

DIENSTBAAR
Het vertrekpunt bent u. Wat is de vraag in uw gemeente en hoe kunnen we daarbij aansluiten? We ondersteunen u en jou bij veranderingsprocessen, conflictbemiddeling, pionierswerk, beleidsvragen en zorgzame kerk. Daarnaast geven wij trainingen en kunnen wij inspringen op vragen over jeugdwerk, diaconaat, pastoraat, eredienst, missionair werk en (waarderende) gemeenteopbouw. Ook als interim-kracht zijn wij beschikbaar om in te vallen.

Meer lezen

DESKUNDIG
Kerkadviesteam is een samenwerking van zelfstandige gemeenteadviseurs in West- en Midden-Nederland. Actuele kennis en jarenlange ervaring binnen en buiten de kerk maken ons tot een veelzijdig en deskundig team. De samenwerking waarborgt  de continuïteit bij ziekte en de mogelijkheid om grotere projecten aan te gaan. Met deskundigheids-bevordering en intervisie bewaken we de kwaliteit.

 

Meer lezen

DIVERS
Zo divers als kerkelijk Nederland is, zo is ook ons Kerkadviesteam. Een diversiteit die ook in ons logo is terug te vinden. Onze zes adviseurs kunnen door hun verschillende achtergronden ingezet worden op diverse terreinen binnen kerk en zingeving. We werken nauw samen met de Protestantse Kerk Nederland, maar zijn er ook voor andere gemeenten. Wij presenteren ons persoonlijk onder Ons team.

Meer lezen

NIEUWJAARSGROET

Juni 2020

Aan het begin van dit nieuwe jaar groeten we kerken en pioniersplekken. We wensen  jullie blijvende moed,
gezondheid, bezieling en Gods zegen. 

ONS TEAM

Het Kerkadviesteam bestaat uit vier leden.
Wij presenteren ons.

Lydia Roosendaal

‘In de ontmoeting bij de bron verbindt Jezus zich met de Samaritaanse vrouw. Het leidt
tot vitaliteit in haar zelf en tot herstel van de gemeenschap waartoe zij behoort.Toekomst! Ik verlang dat iets van dit verhaal ook voor de kerk mag gelden. Ik ondersteun graag processen die nodig zijn om de rol van de kerk in deze tijd en samenleving te hervinden.'  Mijn expertise: Advies - Veranderingsprocessen  - Interim - Waarderende Gemeenteopbouw - Trainingen - Coaching - Intervisie -Conflictbemiddeling - Heidagen - Workshops - Lezingen 

Naar persoonlijke website

Hildegard Faber

'Kerk-zijn is voor mij een manier om geïnspireerd te worden in geloof en menszijn. Een plek om tot rust te komen, te bezinnen en een plek om actief te worden. Ik begeleid graag gemeenten met ‘waarderend organiseren’, zodat de kracht van gemeente-zijn boven kan komen en waar mogelijk ingezet kan worden in de omgeving.'
Mijn expertise: Bezinning binnen de gemeente op divers terrein - Verbinding naar andere gemeenten, organisaties en mensen buiten de kerk - Onafhankelijke  (proces)-begeleiding bij veranderings-processen - Trainingen - Coaching groepen en individuen

Naar persoonlijke website

Jack de Koster

Waarom ben je als kerk, als geloofsgemeenschap ergens in een dorp, een stadswijk, aanwezig. En hoe blijf je in beweging, als organisme met elkaar als gelovigen, als deelgenoot van het dorp of de wijk, en blijf je op elkaar betrokken. Hoe kan samenwerking of een fusie je daarin helpen als kerk. En wat doe je dan met elkaar en wat niet. Veranderingstrajecten, groot en klein, vormen mijn expertise. Samenwerken tussen meerdere gemeenten en fusies van meerdere gemeenten en het proces daarbij is hier een voorbeeld van. Daarbij staat altijd voorop dat het gaat om de geloofsgemeenschap in het dorp, op die specifieke plek, hoe die kan voortbestaan. 

Naar persoonlijke website

Arianne Lodder

"De kerk is de plek waar de mens en God bij elkaar komen, elkaar ontdekken, proeven, elkaar zoeken en elkaar gelukkig ook vaak vinden. Ik voel me thuis in de kerk (ook in een kerk zonder muren) en voel me geliefd door God en wil dat graag delen met anderen via verschillende vormen van kerkenwerk en gemeenteopbouw!" Mijn expertise: (Waarderende) gemeenteopbouw - Diaconaal-missionaire projecten - Jeugd en jongvolwassenen - Pionieren - Presentie - Interim 

Naar persoonlijke website

VIEREN

10 januari 2022

 Op woensdag 2 maart  a.s. begint de Veertigdagentijd. Dat betekent dat er nog ongeveer 5 weken zijn om voorbereidingen te treffen voor uw kinderwerk of het aanvragen van collectematerialen. Ook kunt u de veertigdagentijdkalender aanvragen. Tijd om stil te staan bij de komende periode van bezinning op weg naar Pasen, ook al zal die hoogstwaarschijnlijk heel anders zijn dan we gewend zijn. Klik hier voor meer inspiratie.

ONLINE TRAINEN

10 januari 2022

Tijdens een lockdown is het niet mogelijk om fysiek op locatie te trainen. Sinds maart 2021 is  gezocht naar wegen om trainingen om te zetten in digitale vorm. We hebben hier ondertussen al aardig wat ervaring in opgedaan in de trainingen Beroepingswerk, Scriba en Uitvaartbegeleiding. Aanmelden voor een training kan hier  of stuur ons een e-mail

TER INSPIRATIE

19 januari 2021

Er liggen volop kansen voor de kerk om vormen te vinden die aansluiten bij de jongere generatie, is de overtuiging van (millennial) ds. Niels Gillebaard. “Ieder mens koestert hoop, een verlangen waar je enthousiast door wordt en inspiratie van krijgt. Jonge mensen zijn daar vol van. Dat probeer ik aan te boren.” Hoe Niels dit doet, leest u hier.

CONTACT

Een vraag? Advies nodig? Wilt u verkennen wat ons team voor uw gemeente kan betekenen? Vult u onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Een e-mail naar info@kerkadviesteam.nl is ook mogelijk. Wij reageren op uw vraag binnen 48 uur.

info@kerkadviesteam.nl 

© Kerkadviesteam

Delen