DIENSTBAAR
Het vertrekpunt bent u. Wat is de vraag in uw gemeente en hoe kunnen we daarbij aansluiten? We ondersteunen u en jou bij veranderingsprocessen, conflictbemiddeling, pionierswerk, beleidsvragen en zorgzame kerk. Daarnaast geven wij trainingen en kunnen wij inspringen op vragen over jeugdwerk, diaconaat, pastoraat, eredienst, missionair werk en (waarderende) gemeenteopbouw. Ook als interim-kracht zijn wij beschikbaar om in te vallen.

DESKUNDIG
Kerkadviesteam is een samenwerking van zelfstandige gemeenteadviseurs in West- en Midden-Nederland. Actuele kennis en jarenlange ervaring binnen en buiten de kerk maken ons tot een veelzijdig en deskundig team. De samenwerking waarborgt  de continuïteit bij ziekte en de mogelijkheid om grotere projecten aan te gaan. Met deskundigheids-bevordering en intervisie bewaken we de kwaliteit.

 

DIVERS
Zo divers als kerkelijk Nederland is, zo is ook ons Kerkadviesteam. Een diversiteit die ook in ons logo is terug te vinden. Onze zes adviseurs kunnen door hun verschillende achtergronden ingezet worden op diverse terreinen binnen kerk en zingeving. We werken nauw samen met de Protestantse Kerk Nederland, maar zijn er ook voor andere gemeenten. Wij presenteren ons persoonlijk onder Ons team.

ONS TEAM

Het Kerkadviesteam bestaat uit zes leden.
Wij presenteren ons.

Lydia Roosendaal

‘In de ontmoeting bij de bron verbindt Jezus zich met de Samaritaanse vrouw. Het leidt
tot vitaliteit in haar zelf en tot herstel van de gemeenschap waartoe zij behoort.Toekomst! Ik verlang dat iets van dit verhaal ook voor de kerk mag gelden. Ik ondersteun graag processen die nodig zijn om de rol van de kerk in deze tijd en samenleving te hervinden.'  Mijn expertise: Advies - Veranderingsprocessen  - Interim - Waarderende Gemeenteopbouw - Trainingen - Coaching - Intervisie -Conflictbemiddeling - Heidagen - Workshops - Lezingen 

Naar persoonlijke website

Martin de Groot

'Het is mijn verlangen dat kinderen en jongeren God leren kennen, zijn liefde ervaren en een relatie met hem opbouwen. Vanuit die passie voor jeugd en geloof, ben ik actief in het kerkelijk jeugdwerk als catecheet en jeugdouderling. Als gediplomeerd christelijk jeugdwerker wil ik mijn ervaring en kennis delen met anderen.' Mijn expertise: Jeugdwerk - Geloofsopvoeding -  Visie en beleid - Aanstelling en begeleiding jeugdwerkers - Trainingen - Gemeentebreed

Naar persoonlijke website

Hildegard Faber

'Kerk-zijn is voor mij een manier om geïnspireerd te worden in geloof en menszijn. Een plek om tot rust te komen, te bezinnen en een plek om actief te worden. Ik begeleid graag gemeenten met ‘waarderend organiseren’, zodat de kracht van gemeente-zijn boven kan komen en waar mogelijk ingezet kan worden in de omgeving.'
Mijn expertise: Bezinning binnen de gemeente op divers terrein - Verbinding naar andere gemeenten, organisaties en mensen buiten de kerk - Onafhankelijke  (proces)-begeleiding bij veranderings-processen - Trainingen - Coaching groepen en individuen

Naar persoonlijke website

Dick van Dijk

''Ik houd van het aanpakken van ingewikkelde vraagstukken. Daarbij is het diaconale en missionaire gehalte van de gemeente voortdurend in mijn aandacht. Ik zet me graag in op pioniersplekken en realiseer me dat kerk-zijn gebeurt in de lokale gemeente door vrijwilligers. Daar wil ik me voor inzetten.' Mijn expertise: Toerusting van ambtsdragers en gemeenteleden - Pionierbegeleiding - Missionair werk - Brede expertise diaconaat - Gemeenteopbouw als maatwerk - Leiderschap - Interim 

Naar persoonlijke website

Marleen Schoonderwoerd

'‘Ik verlang ernaar dat in geloofsgemeenschappen steeds opnieuw ruimte ontstaat voor G/geestkracht. Zodat ‘de kerk’ anno nu, in alle veelkleurigheid én weerbarstigheid, bijdraagt aan heelheid, recht, waarheid en vrede.’ Mijn expertise:
Trainingen – Waarderende gemeenteopbouw – Bezieling & bezinning – Pionieren – Interim

Naar persoonlijke website

Arianne Lodder

"De kerk is de plek waar de mens en God bij elkaar komen, elkaar ontdekken, proeven, elkaar zoeken en elkaar gelukkig ook vaak vinden. Ik voel me thuis in de kerk (ook in een kerk zonder muren) en voel me geliefd door God en wil dat graag delen met anderen via verschillende vormen van kerkenwerk en gemeenteopbouw!" Mijn expertise: (Waarderende) gemeenteopbouw - Diaconaal-missionaire projecten - Pionieren - Presentie - Interim 

Naar persoonlijke website

LEIDING GEVEN

3 juli 2018

 Hoe kunnen we zorgen voor inhoudelijke én effectieve vergaderingen? Waar vind ik inspiratie voor de opening van een vergadering? Hoe geven we een beroepingsproces vorm? Allerlei vragen waar je als kerkenraad mee te maken kunt krijgen. Om op een goede manier leiding te geven aan de kerkelijke gemeente, stelt de landelijke kerk diverse modellen en gespreksmaterialen ter beschikking. Meer weten? Klik hier!

TRAININGEN 

3 juli 2018

Training uitvaart leiden door gemeenteleden - Een praktische training, waarin we alle aspecten voor een uitvaartdienst behandelen. Van het voorgesprek tot het leiden van een uitvaartdienst worden geoefend en doorlopen. Locatie: Driebergen. Data: 28 sept, 10 en 31 okt, 23 nov. Trainers: Hildegard Faber en Lydia Roosendaal. Wilt u meer informatie over deze en andere trainingen i.s.m. de Protestantse Kerk, klikt u dan hier

TER INSPIRATIE

3 juli 2018

Hoe voer je een goed pastoraal gesprek?Elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde. Dat is de kern van pastoraat. Maar hoe past u dit goed toe in een pastoraal gesprek? Marleen Schoonderwoerd, trainer & gemeentebegeleider en lid van het Kerkadviesteam, reikt hiervoor drie bouwstenen aan. Lees hier het artikel! 

CONTACT

Een vraag? Advies nodig? Wilt u verkennen wat ons team voor uw gemeente kan betekenen? Vult u onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Een e-mail naar info@kerkadviesteam.nl is ook mogelijk.

Versturen

info@kerkadviesteam.nl 

© Kerkadviesteam

Delen