DIENSTBAAR
Het vertrekpunt bent u. Wat is de vraag in uw gemeente en hoe kunnen we daarbij aansluiten? We ondersteunen u en jou bij veranderingsprocessen, conflictbemiddeling, pionierswerk, beleidsvragen en zorgzame kerk. Daarnaast geven wij trainingen en kunnen wij inspringen op vragen over jeugdwerk, diaconaat, pastoraat, eredienst, missionair werk en (waarderende) gemeenteopbouw. Ook als interim-kracht zijn wij beschikbaar om in te vallen.

DESKUNDIG
Kerkadviesteam is een samenwerking van zelfstandige gemeenteadviseurs in West- en Midden-Nederland. Actuele kennis en jarenlange ervaring binnen en buiten de kerk maken ons tot een veelzijdig en deskundig team. De samenwerking waarborgt  de continuïteit bij ziekte en de mogelijkheid om grotere projecten aan te gaan. Met deskundigheids-bevordering en intervisie bewaken we de kwaliteit.

 

DIVERS
Zo divers als kerkelijk Nederland is, zo is ook ons Kerkadviesteam. Een diversiteit die ook in ons logo is terug te vinden. Onze zes adviseurs kunnen door hun verschillende achtergronden ingezet worden op diverse terreinen binnen kerk en zingeving. We werken nauw samen met de Protestantse Kerk Nederland, maar zijn er ook voor andere gemeenten. Wij presenteren ons persoonlijk onder Ons team.

ONS TEAM

Kerkadviesteam bestaat uit zes leden.
Wij presenteren ons.

Lydia Roosendaal

‘In de ontmoeting bij de bron verbindt Jezus zich met de Samaritaanse vrouw. Het leidt
tot vitaliteit in haar zelf en tot herstel van de gemeenschap waartoe zij behoort.Toekomst! Ik verlang dat iets van dit verhaal ook voor de kerk mag gelden. Ik ondersteun graag processen die nodig zijn om de rol van de kerk in deze tijd en samenleving te hervinden.'  Mijn expertise: Advies - Veranderingsprocessen  - Interim - Waarderende Gemeenteopbouw - Trainingen - Coaching - Intervisie -Conflictbemiddeling - Heidagen - Workshops - Lezingen 

Naar persoonlijke website

Lizanne Bak

'Kerk-zijn is altijd in beweging zijn. Bewegen tussen traditie en moderniteit, geloof en leven. Samen met mensen vorm geven aan die beweging, blijft een boeiend proces. Ik geniet van mensen die vanuit hun verlangen vorm willen geven aan plekken waar het leven gedeeld kan worden en daar draag ik graag aan bij.' Mijn expertise: Gemeenteopbouw - Trainingen - Bezinning - Verandering -Communicatie - Pionieren - Bemiddeling - Interim 

Naar persoonlijke website

Martin de Groot

'Het is mijn verlangen dat kinderen en jongeren God leren kennen, zijn liefde ervaren en een relatie met hem opbouwen. Vanuit die passie voor jeugd en geloof, ben ik actief in het kerkelijk jeugdwerk als catecheet en jeugdouderling. Als gediplomeerd christelijk jeugdwerker wil ik mijn ervaring en kennis delen met anderen.' Mijn expertise: Jeugdwerk - Geloofsopvoeding -  Visie en beleid - Aanstelling en begeleiding jeugdwerkers - Trainingen - Gemeentebreed

Naar persoonlijke website

Hildegard Faber

'Kerk-zijn is voor mij een manier om geïnspireerd te worden in geloof en menszijn. Een plek om tot rust te komen, te bezinnen en een plek om actief te worden. Ik begeleid graag gemeenten met ‘waarderend organiseren’, zodat de kracht van gemeente-zijn boven kan komen en waar mogelijk ingezet kan worden in de omgeving.'
Mijn expertise: Bezinning binnen de gemeente op divers terrein - Verbinding naar andere gemeenten, organisaties en mensen buiten de kerk - Onafhankelijke  (proces)-begeleiding bij veranderings-processen - Trainingen - Coaching groepen en individuen

Naar persoonlijke website

Dick van Dijk

''Ik houd van het aanpakken van ingewikkelde vraagstukken. Daarbij is het diaconale en missionaire gehalte van de gemeente voortdurend in mijn aandacht. Ik zet me graag in op pioniersplekken en realiseer me dat kerk-zijn gebeurt in de lokale gemeente door vrijwilligers. Daar wil ik me voor inzetten.' Mijn expertise: Toerusting van ambtsdragers en gemeenteleden - Pioniersbegeleiding - Missionair werk - Brede expertise diaconaat - Gemeenteopbouw als maatwerk - Leiderschap - Interim 

Naar persoonlijke website

Marleen Schoonderwoerd

'‘Ik verlang ernaar dat in geloofsgemeenschappen steeds opnieuw ruimte ontstaat voor G/geestkracht. Zodat ‘de kerk’ anno nu, in alle veelkleurigheid én weerbarstigheid, bijdraagt aan heelheid, recht, waarheid en vrede.’ Mijn expertise:
Trainingen – Waarderende gemeenteopbouw – Bezieling & bezinning – Pionieren – Interim

Naar persoonlijke website

ADVIES

16 januari 2

Vanaf januari 2017 is de Protestantse Kerk uitgerust met een helpdesk voor gemeenten, waarbij zelfstandige gemeente-adviseurs zoals Kerkadviesteam kunnen worden ingezet. 

TRAININGEN 

16 januari 2017

In het najaar van 2018 geven we diverse trainingen, waaronder 'Uitvaart leiden voor gemeenteleden', de blended trainingen Nieuwe ambtsdragers en Pastoraal Gesprek en de Basistraining Diaconaat. Wilt u meer informatie over deze en andere trainingen i.s.m. de Protestantse Kerk, klikt u dan hier

TER INSPIRATIE

18 januari 2017

Kerkenraadsvergadering 2.0. Vergaderen in de kerk hoort erbij. Maar kan het ook anders? Ja, hoor, vond de Protestantse Gemeente Enkhuizen. Door vaker samen te eten met vertegenwoordigers van werkgroepen bijvoorbeeld. Het bevordert de communicatie en komt de onderlinge band ten goede komt. Lees hier een verslag en enkele tips! 

CONTACT

Vult u onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Versturen

info@kerkadviesteam.nl 

© Kerkadviesteam

Delen